Rok 1918 i rok 2018 – rok stulecia

Rok 1918 i rok 2018 – rok stulecia. Czy mamy pełną jasność, co będziemy świętować i jak będziemy świętować? 200 mld z budżetu państwa na obchody, miliard dla mediów rządowych na rok 2018 – bardzo dużo; co z tego można zrealizoać? Czy „odnowienie ślubowania” – drogi od Piłsudskiego i Dmowskiego do PiS-owskiej prawicy jako spadkobierczyni niepodległościowej tradycji, która obecnie się odradza. Kto i w jaki sposób pospieszy tą drogą? Narodowcy 11-go listopada – będzie ich na pewno ponad 100 tysięcy z hasłami.

Zaproszenie z kancelarii prezydenta na główne obchody – wszystkich byłych prezydentów i premierów – co będzie, jak ci niepoprawni politycznie nie będą chorzy i nie odmówią? Co opozycja: czy zorganizuje alternatywne efektywne obchody i zlekceważy „państwowe” albo mimo własnych będzie również uczestniczyć w tych „państwowych”?

Ważniejsze jednak od tego „jak” jest „co”. Czy będziemy świętować mity z lat 1918 – 90 i II Rzeczpospolitej, czy oddzielone zostaną mity i przypomniana zostanie twarda rzeczywistość, rzetelnie i uczciwie – co spraw Panie. Mam nadzieję, że pojawią się w obchodach ojcowie Niepodległości – ci zapomniani – Ignacy Daszyński z Tymczasowym Rządem Ludowym Republiki Polskiej z ogłoszonym 11 listopada 1918 roku manifestem „Do Ludu Polskiego”. Wincenty Witos z Polską Komisją Likwidacyjną. Mam nadzieję, że rzeczywista ludowa historia tamtych lat pojawi się obok polityczno – militarnej historii. Mam nadzieję, że w porządku symbolicznym obok szlacheckiego dworku (najbardziej lubiony obecnie locus polskości) pojawi się folwark z czworakami i wieś z kurnymi chatami.

Mam nadzieję, że obok Polaków pojawią się Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Litwini, Ormianie, Tatarzy, Łotysze, Niemcy – bo w tej Polsce byli. Mam nadzieję, że będzie również w obchodach dekret Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 roku o równouprawnieniu kobiet w wyborach. Nic tak nie poruszyło polskiego proletariatu, jak ów dekret. Nadzieja umiera ostatnia (pono! ) dlatego coś się z tego spełni (oby! ).

PS Odnośnie mitów 1918 roku i II Rzeczpospolitej jeżeli ktoś ciekaw to proszę o kontakt: portal@tg.net.pl.

Z wyrazami życzliwości