Daj Boże rządy dobrych, mądrych ludzi

Kończy się rok 2023. Za chwilę już go nie będzie, a my wszyscy ogarnięci euforią witamy rok 2024 i liczymy na róg obfitości i… Tu cała lista dobroci wszelakiej, jaka będzie nam dana. Nie chcę nikomu psuć nastroju, ale czego mamy się spodziewać? Żyję na tym świecie już dosyć długo, by umieć wyciągać wnioski.

Nastąpił w Polsce po 15 października przewrót, czyli nowa siła, która objęła władzę i ma być demokracją, prawo ma być prawem i sprawiedliwość sprawiedliwością. Jak to zrobić, kiedy naród dalej jest podzielony na „my i oni” tyle, że role się zmieniły. Jak długo będzie istniał ten podział, tak długo nie będzie jedności i zgody. Musimy tworzyć jedność – obywatelską społeczność i jasno musi być przedstawione, jaki model demokracji będzie obowiązywał, bo demokracja niejedno ma imię.

Będziemy musieli stworzyć jedną społeczność obywatelską z jednymi normami postępowania. Nie będzie więcej „my i oni”. Oznacza to, że każda jednostka tej społeczności musi zrezygnować z indywidualności, które są w niezgodzie z zasadami ogółu. Jak na razie system „my i oni” trzyma się mocno! 15 października dokonała się swoistego rodzaju rewolucja – lud, to jest ci urodzeni między 1980. a 2000. rokiem powiedzieli – stop, tego już za wiele i zamiast iść na barykady poszli do urn wyborczych.

Słowo stało się ciałem, opozycja przejęła władzę. Przejąć władzę jest łatwo i co dalej? Jeśli ci, którzy tej zmiany dokonali nie doświadczą demokracji na co dzień to za kilka lat może nastąpić powtórka z rozrywki. Przed nową władzą stoją zadania godne tytanów. Musi przede wszystkim odwrócić piramidę układów tak, by ci, co na dole mogli również decydować o swoim losie, a wśród tych „na dole” są kobiety i LGBT. To są ogromne siły, ich potencjał może być filarem nowej władzy.

Pierwsze poczynania nowej władzy pokazują, że idzie ku dobremu. Oby tylko nie pojawili się politycy psychopatyczni, mam nadzieję, że się nie pojawią. Moje obawy nie są bezpodstawne., bo w wielu krajach zdobyli władzę lub o nią walczą. Dlatego daj Boże rządy dobrych, mądrych ludzi, mocnych w dobroci i mądrości. To jest moje życzenie dla wszystkich na nowy rok, oby się spełniło. Z całego serca życzę.