Rok 1918 i rok 2018 – rok stulecia

Rok 1918 i rok 2018 – rok stulecia. Czy mamy pełną jasność, co będziemy świętować i jak będziemy świętować? 200 mld z budżetu państwa na obchody, miliard dla mediów rządowych na rok 2018 – bardzo dużo; co z tego można zrealizoać? Czy „odnowienie ślubowania” – […]

Read more