Gdzie się podziała kultura polityczna

Żyjemy w epoce dyktatu racjonalistycznej normalizacji. Tyle, że tę normalizację różne siły społeczne, a przede wszystkim siły polityczne rozumieją bardzo różnie. Cała troska konserwatystów polega na schlebianiu normalnym ludziom, wywyższaniu normalnej rodziny (mężczyzna + kobieta), wspieraniu zdrowej kultury, szkolnictwa bez „wydziwień” i złej nauki i […]

Read more

Co może nastąpić po wieku zarazy

Wszyscy zastanawialiśmy się od początku „wieku zarazy” i zastanawiamy się dalej – coraz intensywniej – co nastąpi potem. Wszystkie wielkie przełomy w dziejach następowały po przełomowych wydarzeniach. Wielka rewolucja francuska 1789 roku była preludium do nowego kapitalistycznego świata. Wielki kryzys światowy 1929 – 33 – […]

Read more

Kilka uwag o ustroju, społeczeństwie i despotii

Czy psuje się nasz ustrój? Tak. Czy społeczeństwo jest tego świadome? Niestety, większa część – nie. Uzasadnię moje odpowiedzi na postawione pytania. Ciągle jeszcze Polska jest krajem demokracji parlamentarnej. Podstawą takiego systemu jest: trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza wykonawcza, czyli parlament (Sejm) […]

Read more

Polityka historyczna czy historia polityczna

Wiosna się zbliża, za pasem święta wielkanocne i niebawem śpiewać będziemy „witaj majowa jutrzenko”. Dlatego chciałam napisać coś wesołego, sympatycznego pod hasłem: „wszyscy uśmiechamy się do wszystkich” a tu wracam do kraju po miesięcznej nieobecności i co widzę i słyszę?! Trąby jerychońskie polityki historycznej. Degradowanie […]

Read more

Niewesoły scenariusz w pięciu odsłonach

Ostatnio stan mojej duszy daleki jest od optymizmu. By nie popaść w otępienie i marazm duchowy, postanowiła napisać scenariusz. Może to być sztuka teatralna, może film – wolna droga wyboru. Czas i miejsce akcji: rok 1945 – lipiec. Konferencja poczdamska. Najwięksi z wielkich tego świata […]

Read more