Stan wrzenia spowodowany zorganizowaną zawiścią

Temat mojego dzisiejszego „monologu” jest spontaniczny. Tym, co zmusiło mnie do wyboru właśnie tego tematy było: a) felieton pana Daniela Passenta w „Polityce” o Marcelu Reichu – Ranickimb) książka pana Artura Domosławskiego „Wygnaniec” o Zygmuncie Baumanie Zarówno felieton, jak i i książka doprowadziły mnie do […]

Read more